Ernst Wolf … kritik globálního finančního systému Vztahy v práci a ve firmě jsou odrazem současné (společenské) reality! Balíček první pomoci pro psychosociální stres … Pracovisko ako „láskavé miesto“ … Laskavé místo

Ernst Wolf … kritik globálního finančního systému

Ernst Wolf Profil 1 (text de wikipedia) Ernst Wolf Profil 2 (text de rubikon)  

Vztahy v práci a ve firmě jsou odrazem současné (společenské) reality!

A tuto realitu si dovolím v současné době označit jako „nic moc“. Problémů a konfliktů mez lidmi na naší planetě neubývá a není divu. Stále se nedaří účinně řešit – a natož vyřešit – ani jeden z klíčových problémů, které trápí většinu obyvatel naší zeměkoule: dobré zdraví a absence chudoby. A to v podstatě znamená […]

Balíček první pomoci pro psychosociální stres …

Foto: www.pixabay.com   Časy „restituční demokracie“ nejspíše již definitivně pominuly a stále více lidí se nyní zamýšlí nad významem a obsahem samotného pojmu demokracie. A zdá se, že nejenom v ČR, jak o tom svědčí také vysoká sledovanost některých přednášek a rozhovorů na toto téma – kupř. s  Rainerem Mausfeldem – na internetu. Heinz Leymann […]

Pracovisko ako „láskavé miesto“ …

Foto: www.pixabay.com … Kto by po takom nezatúžil? Ale v současnom svete skrytých či aspoň netransparentných rozhodnutí globálneho finančného veľkokapitálu, ktorý sa vymyká verejnej kontrole, je to skôr ilúzia ako realita. Ale napriek tomu existujú pracovné spoločenstvá, ktoré si vážia každého jednotlivca a jeho či jej prácu! Inšpiráciou by mohla byť aj hra švajčiarského dramatika […]

Laskavé místo

Foto v záhlaví: www.pixabay.com Obr.: Výsledek dotazování (7.4.2019) – studenti předmětu „Mobbing a bosing“ (UJAK Praha) Laskavé místo je tam, kde se cítíme dobře a bezpečně, protože nás obklopují laskaví a ochotní lidé! Může to být kdekoli – doma, ve škole nebo také v práci. Může to být někde v přírodě, ve městě nebo dokonce […]

Workrelations (antimobbing) International – Ideas & Events… (myšlenky, názory, události)

Až do své smrti v roce 1999 ve Stockholmu navštěvoval prof. Heinz Leymann pravidelně také pavilon W 29 Univerzitních klinik v Hamburku-Eppendorfu (viz foto výše). Tam jej na návrh zástupce Rady zaměstnanců dr. Fleissnera přizvalo vedení klinik jako externího knzultanta při řešení některých personálních problémů nemocnice. Heinz Leymann (1932 – 1999) se v roce 1956 […]

Vztahy na pracovišti jako problém … zdroj …. potenciál (příležitost)

„Vztahologie“ a budování vztahové kultury … (1.část) Lidský mozek je formován sociálními vztahy! Nezastupitelnou roli zde – zejména v útlém dětství – sehrává samozřejmě rodina. O konstruktivní, konformistické či dokonce destruktivní roli tzv. vzdělávacího procesu v současném školském systému se nyní vedou četné diskuse, ale budiž. Vychází se přitom z předpokladu, že role školy dnes je […]

P.F. 2019 …

Několik slov na úvod: Tyto stránky založil a provozuje PhDr. Pavel Beňo, který je předsedou Rady OZ PaV (Občianske združenie Práca a vzťahy, Matúškovo, SK) a také místopředsedou (2. Vorsitzender) spolku Initiative fuer mobbingfreie Gesundheit (ImG) e. V., Hamburg, DE. Expertní skupina „Workrelations – Práce & vztahy“ je volným sdružením lidí, kteří považují dobré (nepatologické!)  […]

Vztahy na pracovišti jako zdroj …

VZTAHY JAKO ZDROJ!“ (Máte jasno o/v produktivitě mezilidských vztahů v práci ?) Nové poznatky z oblasti tzv. „neurověd“ dávají za pravdu těm, kteří/é se již nespokojí s obecnými prohlášeními o důležitosti lidského potenciálu (kupř., že „největším bohatstvím firmy jsou lidé!“ atp.), ale snaží se jít dál. Stále více odborníků se přiklání k tomu, že k […]