Vztahový audit – o čem to vlastně je?

O tom, jak se učit rozplétat „uzly“ z mezilidských vztahů…

Mnoho se toho v posledních letech napsalo a namluvilo o lidských zdrojích a lidském potenciálu jako největším a nejcennějším kapitálu organizace či firmy. I když ponecháme stranou  to, zda lze vůbec  srovnávat živé  lidské  bytosti s neživou hmotou či věcí, což kapitál v konečném důsledku rozhodně je,   nemohu  se jako organizační psycholog nezeptat: Opravdu? Opravdu považujete své zaměstnance za to nejcennější, co ve Vaší organizaci či firmě máte? A podle čeho se to pozná a jak jim to dáváte najevo?

Mluvím-li se zaměstnanci  organizací a  firem z ČR na půdě naší poradny pro „práci a vztahy“, kam se tito mohou již bezmála 14 let obracet – a také se  obrací – s problematikou šikany, mobbingu a bossingu na svém pracovišti, zdaleka pocit, že by zaměstnanci byli považováni za bohatství firmy nemám. Spíše naopak!

Myslíme-li to s  „lidskými“ zdroji a „lidským“ potenciálem skutečně vážně, musíme  mít ke svým zaměstnancům a jejich „lidské důstojnosti také respekt a úctu. V praxi to pak znamená, že věnujeme náležitou pozornost také poznání  jejich postojů a názorů – zejména o práci a vším, co s prací souvisí! Právě to jsou ty „zdroje“ a „potenciál“! Příležitost  věci měnit a přejít od klasického „spravování a kádrování“  k “poznání a rozvoji“. Investice, která se firmě rozhodně vrátí ! A co jiného by mělo být tou nejvyšší metou současné personalistiky?

Ve snaze podpořit takto pojaté personální řízení přichází naše skupina Práce a vztahy  s ucelenou metodikou vedení strukturovaných rozhovorů se zaměstnanci, která dostala název „vztahový audit“.     Nezbytným  předpokladem efektivního řešení jakéhokoli problému je tzv. situační analýza a při vztahovém auditu jde především o hlubší a podrobnější poznání názorů zaměstnanců na to, co se kolem nich děje v oblasti vztahů. Právě vztahy na pracovišti totiž mohou být „královskou cestou“ k pochopení současné situace a jejího vývoje, problémů, se kterými firma zápasí, ale i jakýmsi „ukazatelem cesty“ při hledání možností efektivních řešení.

Přitom obvykle začínáme od jednodušších a konkrétnějších otázek ( Jak dlouho jste zaměstnancem firmy? Proč jste se rozhodl/a zde pracovat? ) k těm složitějším. ( Co by se dalo ve Vaší firmě zlepšit? Jak to udělat?)  A součástí našeho interview jsou také otázky související s tzv. vyhořením (burn out) či dokonce detekcí (měřením) míry šikany a tzv.  mobbingu či bossingu na pracovišti. Současně však vztahový audit plní funkci průzkumu míry spokojenosti a angažovanosti zaměstnanců  a  ze získaných dat lze vysuzovat také na  úroveň (fungování či nefungování) týmové spolupráce ve firmě či organizaci.

Nevýhodou takto pojatého vztahového auditu by se mohla zdát jeho časová náročnost – cca 1 hodinu se 2 tazatelé věnují každému z oslovených zaměstnanců –  ale jeho nespornou výhodou je opravdový zájem, akceptace (přijetí) a pozornost, kterou většina z dotazovaných kvituje s povděkem.(„Konečně jsem to, co mám na srdci mohl říct někomu, kdo naslouchal!“ )

 

Všechny výroky a vyjádření dotazovaných pracovníků jsou pak – v anonymní podobě – zachyceny v písemném protokolu pro zadavatele auditu (personální ředitel + generální ředitel) a tento pak tvoří základní rámec pro společné hledání  návrhů a opatření  k vyřešení problému či lépe – „rozpletení či rozseknutí uzlu“- do budoucna.

Vztahový audit lze kupř. použít a využít jako jednoho z diagnostických a preventivních nástrojů zejména při:

 • Přetrvávajících a dlouhodobých problémech a konfliktech v oblasti vztahů na pracovišti (soupeřící kolegové, týmy, „nadřízení vs. podřízení“, atp.);
 •  Zjišťování míry tzv. vztahové patologie ve společnosti (šikana, mobbing, bossing, staffing, atp.);
 • Zavádění změn (zjišťování připravenosti pracovníků na změnu příp. dopadu provedené změny či změn  na zaměstnance);
 • Posouzení firemní kultury  a toho hlediska, zda ji ještě lze považovat za tzv.  „bezpečnou“;
 • Odhalování (skrytých) příčin poruch a havárií všeho druhu, ve kterých  by tzv. „lidský faktor“ mohl sehrát  nějakou, blíže nespecifikovanou, roli;
 •  „Krachu“ společnosti a zjišťování názorů „pozůstalých“ zaměstnanců;
 • Mimořádných událostech ve společnosti (kupř. těžký úraz, karoshi-smrt z přepracování, násilí na pracovišti, pokus o sebevraždu či sebevražda zaměstnance, atp.)
 • Zjišťování míry spokojenosti zaměstnanců v práci;
 • Projektové řízení a budování týmů;
 • Talent management,
 • atp.

 

V poslední době se však do popředí celospolečenského zájmu dostávají otázky týkající se tzv. ekonomického násilí  či ekonomické šikany (krádeže, korupce, defraudace, atp.). Také v tomto ohledu by mohl detailnější vztahový audit  přinést mnoho nových poznatků  a „objevů“.

Máte-li zájem o některé další podrobnosti, spolupráci či o podporu těchto našich aktivit, můžete nás kontaktovat na některé z těchto adres:

Práce & vztahy, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, Tel. +420 222711362 nebo +420 602349848;

E-mail: 222711362@praceavztahy.czinfo@workrelations.eu.

3 komentář

 1. MUNICIPALIDAD DE CARTAGO, COSTA RICA, CENTROAMERICA říká:

  Buernas mi nombre es Alfredo Araya Leandro, me desempeño como AUDITOR GENERAL en la Municipalidad de Cartago, Costa Rica, he sido victima de acoso laboral y persewcusion politica debido a que estoy combatiendo la corrupcion y denunciando dichos actos corruptos, sin embargo la respuesta ha sido el acoso laboral he incluso los imputados han manifestado que yo estoy loco, que deberiua internarme enun asilo…. presento inopfrmes completos y cuando se requiere de 100 folios o mas asi lo he realizado, no obstante el Concejo MUnicipal encabezado por el Presidente es elprimero en acosar y se escada en ese cuerpo colegiado y se aprovecha del poder -abuso de poder.- para minimizar mi trabajo, obvio poprque no le conviene que lo denuncien, asi son los politicos en su amayoria en este pais… Quiere tene comunicacion con ustedes y contar con su apoyo para combatir a los abusadores intimadores, acosadores.. Digamen existe alguna estraegia para erradicar estos malechores.. Los poderes en Costa rica estan corrompidos QUE HACER …aTT. lIC. Alfredo Araya Leandro:

  direccion es skype alfredoarayale muchas gracias por su comprension

 2. Hi Alfredo,
  hi there form Prague / Czech Republic / EU .

  Who could help us to translate Alfredos text in English or Czech language?

  Thanks!!!
  PB

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..