Ochrana občana-zaměstnance před psychickým násilím ze strany státu …