2012 Leden

PhDr. Ing Tomáš Hajzler MBA: Svoboda v práci

Jaroslav Pažout: Opozice, moc a společnost před listopadem 1989

PhDr. Tereza Vacínová: Duševní hygiena v lektorské profesi

Václav Umlauf o tzv. Klausově reformě a některých (zapomenutých?) českých ekonomech

PhDr. Vladimír Svoboda: Duševní hygiena v manažerské praxi

Mgr. Pavla Skuhrovcová: Skloubení profesní a mateřské role

Mgr. Eva Nechlebová: Zdravý životní styl – kvalita života v 21. století

Ing. Andrea Dolejší: Efektivní řízení času (time management)

Bc. Jana Altnerová, Václav Krejčík: Pracovní výkon a duševní hygiena

PhDr. Šárka Horňáková: Příklady dobré praxe uplatnění Work-life management v ČR