Jednou z obetí katastrofy Titaniku v roku 1912 bol aj istý M. Navratil, ktorý sa narodil v Seredi na Slovensku.

Jeho dvaja synkovia (Michel a Edmond), ktorých pod cudzím menom uniesol ich matke, boli zachránení, ale tým sa však náš príbeh iba začína… 

 

 
Radi by sme Vás teraz pozvali do nášho projektu. Môžete tak vyjadriť nielen svoje názory na udalosti, o ktorých sa hovorí v našom videu, ale aj na niektoré otázky týkajúce sa medziľudských vzťahov:

„Aké boli Vaše (prvé) myšlienky a nápady po zhliadnutí videa „Vodou porobené…“ príp. Čo by ste k tomu chceli dodať?

Jedným či viacerými slovami sa teraz pokúste dokončiť nasledujúcu vetu príp. vety

1. Nevera a únos sú niekedy ………….

2. Nevera a únos sú často …………..

príp. skúste ešte aj podrobnejšie vyjadriť svoj pohľad či názor na neveru:

Máte radu či „recept“ na to „kedy (niekomu) veriť a kedy nie“? Vaša rada či recept znie:

Čo je podľa Vás „nevera“?

Ako (príp. kedy?) sa stane, že sú si ľudia „neverní“?

Zažili ste už takú situáciu a taký pocit? Vo svojom okolí či dokonca „na vlastnej koži“ a opakovane?

Prečo rodičia – a väčšinou otcovia – unášajú svoje deti? (Váš názor …):

Poznáte taký prípad z Vášho okolia? (Viete ako to „nakoniec“ dopadlo?)

Mohol mať Michel Navrátil z nášho videa nejaký vážny dôvod či dôvody, ktorý/ktoré by ospravedlnili jeho konanie, tj. únos jeho dvoch synov ? Aký dôvod? príp. Aké to boli dôvody?

A keby sa býval Titanic nepotopil – aké mohlo byť pokračovanie tohoto príbehu?

Aké riešenie by ste v takomto prípade (… otec Michell Navratil uniesol 2 malých synov do Ameriky, matka Marcelle Navratil, ktorá s únosom nesúhlasí, zostala vo Francúzku …) navrhovali vy osobne?

Svoje odpovede na naše otázky nám môžete poslať e-mailom, ale môžete ich aj napísať do diskusnej časti tejto webovej stránky.
Dajte nám však láskavo vedieť, či máte záujem prehovoriť na toto téma aj v našej video-ankete. V takom prípade nám pošlite svoju kontaktnú adresu alebo tel. číslo, aby sme Vám mohli navrhnúť, kedy a kde by sme Vaše odpovede zaznamenať na videozáznam.

Naša e-mailová adresa: info@vztahovna.online;

Ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu!

S pozdravom
Mgr. Magda Papánková a PhDr. Pavel Beňo

Informácie a dotazník v PDF:
VodouPorobenéInfo1
Vodou porobené – dotazník