VZTAHY JAKO ZDROJ!“ (Máte jasno o/v produktivitě mezilidských vztahů v práci ?)

Nové poznatky z oblasti tzv. „neurověd“ dávají za pravdu těm, kteří/é se již nespokojí s obecnými prohlášeními o důležitosti lidského potenciálu (kupř., že „největším bohatstvím firmy jsou lidé!“ atp.), ale snaží se jít dál. Stále více odborníků se přiklání k tomu, že k těm primárním zdrojům rozvoje lidského potenciálu patří dobré a fungující vztahy na pracovišti.

Cílem naší prezentace je seznámit její účastníky s některými výsledky a současným stavem poznání o fungování lidského mozku. Především však s těmi, které by bylo možno přímo využít v oblasti vzdělávání, v personalistice a při vedení lidí (leadership). Obsahy prezentace Koncept (dvou) základních lidských potřeb. Co je tzv. vztahová kultura? (G. Huether) .

Obraz psychického násilí v našem mozku je stejný, jak je tomu v případech násilí fyzického a obě tyto formy násilí „zabíjí“ naše nadšení a tvořivost! Co je narcizmus a jak se v životě člověka projevuje? (H.-J. Maaz).

Narcistická společnost a případná narůstající zranitelnost (vulnerabilita) našich zaměstnanců. Role autority v moderním pojetí leadershipu (vedení lidí). Teorie a praxe tzv. nové autority (H. Omer).

Timing: Prezentace, v její základní podobě, trvá cca 3,5 hodiny – podle zájmu a počtu případných otázek v následné diskusi, která je vždy součástí prezentace. (Dva bloky s krátkou přestávkou na občerstvení účastníků).

Konkrétní termín prezentace bude domluven dle termínových požadavků odběratele a časových možností dodavatele. Poznámka: Pro zájemce o detailnější zmapování aktuálního stavu vztahové kultury a autority vedoucích ve skupině či firmě pak doporučujeme realizovat ještě samostatný workshop na toto téma. Ten není součástí této nabídky, ale i tu Vám rádi pošleme.

Financování: Cena této prezentace je Kč 6000,- + náklady spojené s dopravou na místo jejího konání v případech, že bude použita doprava vlastním autem. To vše bude účtováno dle aktuálně platných norem a předpisů. Děkujeme za Váš zájem a případnou spolupráci!

Podrobnosti žádejte na adrese  info@workrelations.eu

vztahy jako zdroj (Info v pdf)