Foto: www.pixabay.com

 

Časy „restituční demokracie“ nejspíše již definitivně pominuly a stále více lidí se nyní zamýšlí nad významem a obsahem samotného pojmu demokracie.

A zdá se, že nejenom v ČR, jak o tom svědčí také vysoká sledovanost některých přednášek a rozhovorů na toto téma – kupř. s  Rainerem Mausfeldem na internetu.

Heinz Leymann označil psychický teror a totalitu v práci pojmem „mobbing“ a byl jedním z mnoha, který upozorňoval na zcela nedemokratické a totalitní praktiky v prostředí některých firem a organizací koncem 20. století.

Osobně si myslím, že se od těch dob toho mnoho v Europě – a nejenom zde – nezměnilo, byť si někteří majitelé a manažeři našich firem a organizací již zcela jasně uvědomují, že prostředí, ve kterém jejich zaměstnanci a spolupracovníci pracují, spoluvytváří nejenom jejich angažovanost a postoj k práci, ale také jejich pracovní výkon.

A právě jim a jejich spolupracovnicím a spolupracovníkům je určena naše prezentace a seminář, ve kterých je chceme seznámit nejenom se současným stavem poznání v této oblasti, ale také s některými souvislostmi, důsledky a dopady psychosociálního stresu na život a práci člověka.

Balíček první pomoci pro psychosociální stres …