Zobrazuji: 1 - 5 z 5 VÝSLEDKŮ
Nezařazené

Balíček první pomoci pro psychosociální stres …

Foto: www.pixabay.com   Časy „restituční demokracie“ nejspíše již definitivně pominuly a stále více lidí se nyní zamýšlí nad významem a obsahem samotného pojmu demokracie. A zdá se, že nejenom v ČR, jak o tom svědčí také vysoká sledovanost některých přednášek a rozhovorů na toto téma – kupř. s  Rainerem Mausfeldem – na internetu. Heinz Leymann …

Nezařazené

Pracovisko ako „láskavé miesto“ …

Foto: www.pixabay.com … Kto by po takom nezatúžil? Ale v současnom svete skrytých či aspoň netransparentných rozhodnutí globálneho finančného veľkokapitálu, ktorý sa vymyká verejnej kontrole, je to skôr ilúzia ako realita. Ale napriek tomu existujú pracovné spoločenstvá, ktoré si vážia každého jednotlivca a jeho či jej prácu! Inšpiráciou by mohla byť aj hra švajčiarského dramatika …

Nezařazené

Laskavé místo

Foto v záhlaví: www.pixabay.com Obr.: Výsledek dotazování (7.4.2019) – studenti předmětu „Mobbing a bosing“ (UJAK Praha) Laskavé místo je tam, kde se cítíme dobře a bezpečně, protože nás obklopují laskaví a ochotní lidé! Může to být kdekoli – doma, ve škole nebo také v práci. Může to být někde v přírodě, ve městě nebo dokonce …

Nezařazené

Workrelations (antimobbing) International – Ideas & Events… (myšlenky, názory, události)

Až do své smrti v roce 1999 ve Stockholmu navštěvoval prof. Heinz Leymann pravidelně také pavilon W 29 Univerzitních klinik v Hamburku-Eppendorfu (viz foto výše). Tam jej na návrh zástupce Rady zaměstnanců dr. Fleissnera přizvalo vedení klinik jako externího knzultanta při řešení některých personálních problémů nemocnice. Heinz Leymann (1932 – 1999) se v roce 1956 …

Nezařazené

Vztahy na pracovišti jako problém … zdroj …. potenciál (příležitost)

„Vztahologie“ a budování vztahové kultury … (1.část) Lidský mozek je formován sociálními vztahy! Nezastupitelnou roli zde – zejména v útlém dětství – sehrává samozřejmě rodina. O konstruktivní, konformistické či dokonce destruktivní roli tzv. vzdělávacího procesu v současném školském systému se nyní vedou četné diskuse, ale budiž. Vychází se přitom z předpokladu, že role školy dnes je …