„Vztahologie“ a budování vztahové kultury … (1.část)

Lidský mozek je formován sociálními vztahy! Nezastupitelnou roli zde – zejména v útlém dětství – sehrává samozřejmě rodina. O konstruktivní, konformistické či dokonce destruktivní roli tzv. vzdělávacího procesu v současném školském systému se nyní vedou četné diskuse, ale budiž. Vychází se přitom z předpokladu, že role školy dnes je vychovávat a vzdělávat budoucí konzumenty!

Současný stav našich poznatků v oblasti tzv. neurověd však jednoznačně dokazují, že sociální klima (vztahy) na pracovišti mají také přímý a bezprostřední vliv na motivaci a angažovanost zaměstnanců. A to až v takové míře, jakou si zřejmě mnoho manažerů a ekonomických či politických lídrů současnosti zatím nedokáže ani představit a zřejmě ani připustit! Vždyť ještě stále existují „zdroje“, takže je kde brát… Ovšem stále více lidí napadá otázka: Jak dlouho ještě? 

Uvedení-do-vztahologie (prezentace)

Tato naše prezentace je určena všem zájemcům, kteří se naší skupinou (Workrelations – Práce & vztahy) v této oblasti vědění námi nechají „pozvat“, „zmocnit“ nebo dokonce „inspirovat„. Zejména pociťují-li sami, že je nezbytné skutečně některé věci změnit dříve, než bude pozdě!

Podrobnosti o podmínkách a možných termínech prezentace žádejte na našich kontaktních adresách:

E-mail: info@workrelations.eu , pavel.beno@vztahovna.online;       Tel.: +420 602 349 848.